TORADORA 10

Precio $169.00
Editorial kamite: 455 .

AUTOR:  YUYUKO TAKEMIYA  

DIBUJANTE:  ZEKKYOU / YASU (DISEÑO DE PERSONAJES)  

PORTADISTA:  ZEKKYOU / YASU (DISEÑO DE PERSONAJES)  

PÁGINAS: 162

GÉNERO: ROMANCE, DRAMA, COMEDIA

MANGA

CHOBITS 4

Precio $199.00
Editorial kamite: 438 .

AUTOR:  CLAMP  

DIBUJANTE:  CLAMP  

PORTADISTA:  CLAMP  

PÁGINAS: 184

GÉNERO: ROMANCE

MANGA

NODAME CANTABILE 13

Precio $169.00
Editorial kamite: 458 .

AUTOR:  TOMOKO NINOMIYA  

DIBUJANTE:  TOMOKO NINOMIYA  

PORTADISTA:  TOMOKO NINOMIYA  

PÁGINAS: 144

GÉNERO: MANGA ROMANCE

MANGA

CHOBITS 3

Precio $199.00
Editorial kamite: 389 .

AUTOR:  CLAMP  

DIBUJANTE:  CLAMP  

PORTADISTA:  CLAMP  

PÁGINAS: 184

GÉNERO: ROMANCE

MANGA

TORADORA 9

Precio base $169.00 Precio $135.20
Editorial kamite: 420 .

AUTOR:  YUYUKO TAKEMIYA  

DIBUJANTE:  ZEKKYOU / YASU (DISEÑO DE PERSONAJES)  

PORTADISTA:  ZEKKYOU / YASU (DISEÑO DE PERSONAJES)  

PÁGINAS: 162

GÉNERO: ROMANCE, DRAMA, COMEDIA

MANGA

NODAME CANTABILE 12

Precio $169.00
Editorial kamite: 469 .

AUTOR:  TOMOKO NINOMIYA  

DIBUJANTE:  TOMOKO NINOMIYA  

PORTADISTA:  TOMOKO NINOMIYA  

PÁGINAS: 192

GÉNERO: MANGA ROMANCE

MANGA

CHOBITS 2

Precio $199.00
Editorial kamite: 36 .

AUTOR:  CLAMP  

DIBUJANTE:  CLAMP  

PORTADISTA:  CLAMP  

PÁGINAS: 184

GÉNERO: ROMANCE

MANGA

NODAME CANTABILE 11

Precio $169.00
Editorial kamite: 473 .

AUTOR:  TOMOKO NINOMIYA  

DIBUJANTE:  TOMOKO NINOMIYA  

PORTADISTA:  TOMOKO NINOMIYA  

PÁGINAS: 192

GÉNERO: MANGA ROMANCE

MANGA

CHOBITS 1

Precio $199.00
Editorial kamite: 378 .

AUTOR:  CLAMP  

DIBUJANTE:  CLAMP  

PORTADISTA:  CLAMP  

PÁGINAS: 184

GÉNERO: ROMANCE

MANGA

NODAME CANTABILE 10

Precio $169.00
Editorial kamite: 440 .

AUTOR:  TOMOKO NINOMIYA  

DIBUJANTE:  TOMOKO NINOMIYA  

PORTADISTA:  TOMOKO NINOMIYA  

PÁGINAS: 208

GÉNERO: MANGA ROMANCE

MANGA

NODAME CANTABILE 9

Precio $169.00
Editorial kamite: 420 .

AUTOR:  TOMOKO NINOMIYA  

DIBUJANTE:  TOMOKO NINOMIYA  

PORTADISTA:  TOMOKO NINOMIYA  

PÁGINAS: 192

GÉNERO: MANGA ROMANCE

MANGA

SANKAREA 11

Precio $169.00
Editorial kamite: 312 .

AUTOR:  MITSURU HATTORI  

DIBUJANTE:  MITSURU HATORI  

PORTADISTA:  MITSURU HATTORI  

PÁGINAS: 176

GÉNERO: ROMANCE

MANGA

SANKAREA 10

Precio $169.00
Editorial kamite: 334 .

AUTOR:  MITSURU HATTORI  

DIBUJANTE:  MITSURU HATORI  

PORTADISTA:  MITSURU HATTORI  

PÁGINAS: 176

GÉNERO: ROMANCE

MANGA

EL JARDÍN DE LAS PALABRAS

Precio $169.00
Editorial kamite: 258 .

AUTOR:  MAKOTO SHINKAI  

DIBUJANTE:  MIDORI MOTOHASHI  

PORTADISTA:  MIDORI MOTOHASHI  

PÁGINAS: 196

GÉNERO: DRAMA

MANGA

TORADORA 8

Precio base $169.00 Precio $135.20
Editorial kamite: 299 .

AUTOR:  YUYUKO TAKEMIYA  

DIBUJANTE:  ZEKKYOU / YASU (DISEÑO DE PERSONAJES)  

PORTADISTA:  ZEKKYOU / YASU (DISEÑO DE PERSONAJES)  

PÁGINAS: 162

GÉNERO: ROMANCE, DRAMA, COMEDIA

MANGA

TORADORA 7

Precio base $169.00 Precio $135.20
Editorial kamite: 334 .

AUTOR:  YUYUKO TAKEMIYA  

DIBUJANTE:  ZEKKYOU / YASU (DISEÑO DE PERSONAJES)  

PORTADISTA:  ZEKKYOU / YASU (DISEÑO DE PERSONAJES)  

PÁGINAS: 146

GÉNERO: ROMANCE, DRAMA, COMEDIA

MANGA

OREIMO 4

Precio $169.00
Editorial kamite: 437 .

AUTOR:  TSUKASA FUSHIMI  

DIBUJANTE:  SAKURA IKEDA  

PORTADISTA:  SAKURA IKEDA  

PÁGINAS: 162

GÉNERO: MANGA ROMANCE

MANGA

OREIMO 3

Precio $169.00
Editorial kamite: 441 .

AUTOR:  TSUKASA FUSHIMI  

DIBUJANTE:  SAKURA IKEDA  

PORTADISTA:  SAKURA IKEDA  

PÁGINAS: 178

GÉNERO: MANGA ROMANCE

MANGA